Икономическо развитие

Водещо място в градската икономика днес заема селското стопанство. То е представено от земеделска кооперация „Единство“ и частни земеделски стопани. Развити са още консервната промишленост, винопроизводството, мелничарството, дървообработването и шивашкото производство.


ЗКПУ ”Единство” – Айтос стопанисва 2500 дка с лозя, 1000 дка с череши, 600 дка с ябълки и 17 хил. дка с полски култури – пшеница, ечемик, слънчоглед и кориандър. Постоянно заети с дейностите са 115 души, кооперацията осигурява и около 400 сезонни работни места, предимно за млади хора. Обемът на общата продукция е на стойност 1 700 хил.лв. Специфичното в стратегията на айтоската земеделска кооперация е по-разнообразната структура на производство.

В югоизточната част на града се оформила индустриална зона. Работи само хлебозаводът. Останалите предприятия са изоставени.
В Асфалтовата база край града се добива фракция, асфалтова смес и мраморно брашно. Строителни фирми извършват строителство на жилища и търговски обекти.
Дървообработването е представено от фирма „Кооплекс“ и фирма „Кентавър“, където се извършва първична обработка на дървесината.
Прочути са айтоската мускатова ракия и виното „Мускат о'тонел“.
Фирма „Орловец-91“ произвежда газирани напитки, а също така се бутилира минерална вода. Мелничното производство е представено от фирма „Г. Тончев и сие“.
Селското стопанство е отрасъл с традиции в Айтоския край. Плодородните почви и климатичните условия благоприятстват отглеждането на различни селскотопански култури, като пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица, люцерна. Много добре развити в района са и лозарството, овощарството и зеленчукопроизводството. Айтос е един от районите в страната с най-благоприятни природно-климатични условия за отглеждане на череши и арпаджик. Силно развито е и тютюнопроизводството. Основна част от обработваемата земя е обхваната в земеделската кооперация в града и фирма „Сортови семена-Елит“ ЕАД, клон Айтос. От животновъдството са застъпени овцевъдството, свиневъдството и птицевъдството.
Източник: Уикипедия

Няма коментари:

Публикуване на коментар