Читалище


Читалището в гр. Айтос е основано през 1869 г. от учителя Господин Димов Бъчваров и носи името "Избавител". 

През 1925 г. получава името "Васил Левски". 

От 1954 г. се помещава в сегашната читалищна сграда, построена от дарения и доброволен труд. От старите читалищни дейци ни е останал заветът "Повече сговор, повече сплотеност, повече просвета". 
 Културните традиции на Айтос пази и продължава вече 130 години градското читалище.

Ежегодно в гр. Айтос се провеждат традиционните фолклорни празници “Славееви нощи”. 

От 1996 г. те получиха статут на детски конкурс, който открива и налага млади таланти в народното песенно и музикално изкуство.Град Айтос е съхранил традиционните за региона стари занаяти, практикувани от айтоските майстори - грънчарство, медникарство, дърворезбарство и др.


Читалище: "Васил Левски"
Област: Бургас
Община: Айтос
населено място: гр. Айтос п.к. 8500
тел.: 0558/27-23; 27-24
Председател: Христина Стоилова
Секретар: Цветелина Драгиева
Участник в Проект "Читалища"


Няма коментари:

Публикуване на коментар